Projekty hoteli

Jako profesjonalne biuro architektoniczne, wykonujemy nie tylko projekty domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, pomieszczeń handlowych, ale także projekty hoteli.

Swoje usługi wykonujemy na terenie całego kraju, z naciskiem na województwo łódzkie i Łódź. Oferujemy kreatywne i niebanalne pomysły, które dostosowane są do oczekiwań klientów.

Projekt hotelu – przygotowanie:

projekt hotelu

Przygotowanie projektu hotelu różni się od projektu budynku mieszkalnego. Przede wszystkim są to różnice widoczne w czasie uzyskiwania warunków technicznych, decyzji o warunkach zabudowy i pozwolenia na budowę. Czas oczekiwania na opinię rzeczoznawcy również może być dłuższy, ponieważ ważne jest, aby dokładnie oszacować narzucone z góry wymogi przeciwpożarowe i wymogi sanepidu.

Przygotowanie projektu hotelu dzielimy na kilka etapów. Pierwszy z nich polega na uzyskaniu warunków technicznych od gestorów sieci i decyzji o warunkach zabudowy. Do tego bardzo często potrzebna jest wstępna koncepcja budynku i zagospodarowania terenu działki. Kolejny etap to opracowanie projektu budowlanego i złożenie wniosku o pozwolenie na budowę. W czasie oczekiwania na wydanie pozwolenia na budowę opracowujemy projekt wykonawczy w zakresie konstrukcji, kosztorysy, detale etc. Po uprawomocnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę przechodzimy do fazy realizacji, w której mamy aktywny udział jako osoby sprawujące nadzór autorski, inwestorski lub jako kierownicy budowy.

Bardzo istotne jest, aby w procesie projektowania hotelu, aby połączyć: wytyczne – oczekiwania inwestora, zapisy określone w decyzji o warunkach zabudowy (ewentualnie planu miejscowego zagospodarowania terenu) oraz przepisy Prawa Budowlanego.

Materiały niezbędne do rozpoczęcia budowy hotelu:

  • warunki techniczne od gestorów sieci (wodno – kanalizacyjnej, gazowej, energii elektrycznej, ciepłowniczej etc.)
  • decyzja o warunkach zabudowy lub wypis i wyrys z planu miejscowego
    zagospodarowania przestrzennego
  • mapa do celów projektowych
  • opinia z badań geologicznych gruntu na terenie działki
  • projekt budowlany opracowany i sprawdzony przez projektantów posiadających aktualny wpis do Izby Architektów RP lub Izby Budownictwa
  • opinia rzeczoznawcy do spraw p.poż, sanepid., zatwierdzenie ZUDP
  • prawomocne pozwolenie na budowę

Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę hotelu, wystarczy wyznaczyć kierownika budowy oraz inspektora inwestorskiego.

Jako biuro architektoniczne z doświadczeniem, pomagamy naszym klientom w załatwianiu formalności związanych z rozpoczęciem budowy hotelu. Sami również zajmujemy się prowadzeniem tejże procedury od A do Z i oczywiście przygotowujemy niezbędny projekt budynku. Posiadamy gotowe druki i na podstawie upoważnienia uzyskujemy warunki techniczne od gestorów sieci, decyzję o warunkach zabudowy oraz decyzję o pozwoleniu na budowę. Finalnie kierujemy budową lub pełnimy nadzór autorski lub nadzór inwestorski.

Hotel najczęściej wpisuje się przestrzeń i strukturę miejską zastaną. Kwestie takie, jak maksymalna wysokość budynku, powierzchnia zabudowy, liczba kondygnacji etc. jest określana w decyzji o warunkach zabudowy lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Spełnienie oczekiwań inwestora w połączeniu z realizacją zapisów decyzji o warunkach zabudowy czy też miejscowego planu oraz uzyskanie właściwych uzgodnień i pozwoleń wymaga czasu, stąd opracowanie projektu hotelu nie jest szybkie i wymaga od 4 do 6 miesięcy.

Do każdego zlecenia podchodzimy z precyzją i zaangażowaniem. Nasze projekty wykonujemy na najwyższym poziomie. Wiedzę merytoryczną zawsze podpieramy doświadczeniem, zatem klienci korzystający z naszych usług otrzymują gwarancję profesjonalizmu, a my w ten sposób zyskujemy coraz szersze zaufanie.